Företagsfakta

VarmdoKooperativaHemtjanst-e158451330557

Värmdö Kvalitativa Hemtjänst vill visa att vi är ett ansvarstagande företag inom vård och omsorg. Vi följer Värmdö kommuns och Socialstyrelsen krav och riktlinjer samt våra egna högt uppsatta mål om kundnöjdhet. Vi följer också vår branschorganisation Vårdföretagarna Almegas riktlinjer för välfärdsföretag med öppen redovisning av företagsfakta. Vi bidrar gärna till ökad transparens.

Kontaktuppgifter

Värmdö Kvalitativa Hemtjänst
Ösbytorg 2
134 42 Gustavsberg

Mail: info@varmdohemtjanst.se

Tel: 08-570 300 90

Fax: 08-570 304 90

Basfakta
Värmdö Kvalitativa Hemtjänst startade 2012. Vi är har idag ett etablerat nätverk som inkluderar hemsjukvården och distriktssköterskorna. Vi har 100 listade kunder inom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Vi bedriver vår verksamhet på Ingarö och i Gustavsberg. Vi tänker miljömässigt och ekologiskt i alla våra val.

Personal
Vår personal består av 25 fast anställda och har eget demensteamVi har kollektivavtal med Vårdföretagarna Almega. I och med vår platta organisation är personalen delaktig i och har inflytande över verksamheten. Vi använder en särskild mall för våra årliga medarbetarsamtal. Stor hänsyn tas till personalens särskilda kunskaper vid fördelning av arbetsuppgifter. Alla har tillgång till friskvård, gruppstärkande aktiviteter samt kompetensutveckling.

Kundinflytande
Det är våra kunder som bestämmer på vilket sätt insatserna ska utföras. Detta säkerställer vi genom att följa Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) samt genom relevant fortbildning för personalen som genom äldreomsorgens nationella värdegrund.

Ekonomi
Allt ev. överskott går tillbaka till verksamheten. Se Allabolag.se

Vi  har  mycket låg sjukfrånvaro och håller på att ta fram exakt statistik för sjukfrånvaro under 2017 (antal sjukdagar dividerade med antalet möjliga arbetsdagar).

Företagsledning & ägare
Ägare: Charlotte Rosén.
Vi har årlig revision av vår verksamhet.
Allabolag.se finns mer information om Värmdö Kvalitativa Hemtjänst.

Kvalitet
Kvaliteten säkrar vi med vårt kvalitetsombuds regelbundna kundbesök och granskning av rutiner och riktlinjer.
Vi följer Värmdö kommuns garanti för äldreomsorg.
Vi arbetar under samma villkor som alla äldreomsorgsgivare inom Värmdö.