Styrelsen

Utbildade undersköterskor som arbetat tillsammans inom hemtjänsten i många år. Kompetens inom bland annat demensvård. Ledningssystem enligt socialstyrelsens /kommunens riktlinjer. Värnar om den personliga hemtjänsten, det goda samarbetet med anhöriga och övrig vårdpersonal. Just det som ger en bra och kvalificerad omvårdnad.

lednings VKH2017-e1506437321318.jpg
lednings VKH2017-1-e1506437926145.jpg
olof_alderling.png

Charlotte Rosén, grundare, verksamhetsansvarig

Maine Andersson, grundare

Olof Alderling, ordförande, advokat