Styrelsen

Utbildade undersköterskor som arbetat tillsammans inom hemtjänsten i många år. Kompetens inom bland annat demensvård. Ledningssystem enligt socialstyrelsens /kommunens riktlinjer. Värnar om den personliga hemtjänsten, det goda samarbetet med anhöriga och övrig vårdpersonal. Just det som ger en bra och kvalificerad omvårdnad.

Charlotte Rosén, grundare, verksamhetsansvarig

Maine Andersson, grundare

Olof Alderling, ordförande, advokat

TEL  08-570 300 90
  • Facebook