Nästa steg

20200416_153503_red.jpg
  • Din hjälp utformas i samråd med en av Värmdö kommuns
    biståndshandläggare som du når på telefon 08-570 470 00. Be att få tala med en biståndshandläggare. Mötet kan ske vid ett hembesök eller vid en vårdplanering under sjukhusvistelse. Anhöriga är välkomna om du vill. Du ansöker själv om vilken hjälp du vill ha.

  • När du och din biståndshandläggare har bestämt vilka insatser du vill ha, skickas en beställning till den hemtjänstutförare som du valt. Är du inte nöjd kan beslutet överklagas hos förvaltningsrätten.

  • Värmdö Kvalitativa Hemtjänst ringer alltid nya kunder och erbjuder ett första möte hemma hos dig med verksamhetsansvarig och din nya kontaktperson. Här får vi chansen att höra om hur du vill att hjälpen ska utföras och vad som är viktigt för dig.

  • Vi ger dig en pärm med kontaktuppgifter och den information du behöver om oss. Där samlar vi sådant såsom överenskomna tider, namn på kontaktperson, nyckelkvittens och annat som kan vara relevant och viktigt för dig.

  • Du och din kontaktperson kommer inom 14 dagar från det att insatserna startat få tid tillsammans för att skriva en genomförandeplan där vi mer utförligt beskriver hur och när du vill att hjälpen ska utföras.

  • För att säkerställa kvalitén kommer din kontaktperson var sjätte månad att ge dig extra tid för att gå igenom hur du upplever att din hjälp utförs och huruvida du har några förändringar som du vill diskutera.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Oavsett om det gäller förslag, beröm eller klagomål är du alltid välkommen att kontakta ansvarig chef. Tillsammans arbetar vi för att hitta en hållbar lösning.

Mer information och prislistor för omvårdnad, trygghetslarm och annan hjälp hittar du på kommunens hemsida.