Nyheter

Information till Värmdö Kvalitativa Hemtjänsts kunder och anhöriga om Covid-19

IMG_4727_edited.png

Vi på Värmdö Kvalitativa Hemtjänst förstod tidigt behovet av rutiner, tydlighet och trygga arbetssätt. Detta för att undvika smitta i verksamheten, skapa trygghet för personal, kunder och anhöriga. Vi har sedan mars 2020 en Covid-19-koordinator som säkerställt beställningar av rätt skyddsutrustning, utbildning av personal och att rutiner är på plats och följs.

 

Vi följer noga de rekommendationer som smittskyddsläkare, Värmdö kommuns riktlinjer och Folkhälsomyndigheten förmedlar och uppdaterar kontinuerligt våra rutiner. Vi har störst fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov, användning av skyddsutrustning. Visir används vid varje besök i hemtjänsten för att förebygga smittspridning mellan medarbetare och kund.

 

Vi reviderar hemtjänstpersonalens arbetsslingor så att det blir ett minimalt antal medarbetare som besöker varje person. Det kan också handla om att planerade hembesök eller tillsyn ersätts av telefonsamtal. Detta sker alltid efter överenskommelse med kunden och efter dialog med aktuell kommun.

 

Vi är också måna om att hålla säkerhetsavståndet när det är möjligt. God handhygien är den allra viktigaste delen i ett smittförebyggande arbete.

 

Vi ställer också in gruppaktiviteter och håller möten per telefon. Alla åtgärder syftar till att smittan inte ska spridas vidare till våra kunder eller till närstående.

 

All personal har förnyat Diplom för kurs Basala Hygienrutiner (Region Stockholm).

 

Personal med symtom uppmanas att stanna hemma. Covid-19 test beställs och genomförs. Antikroppstester genomförs regelbundet och vid behov på personal.

 

Vi samarbetar aktivt med hemsjukvård och andra aktörer för att minska risk för smittspridning.