Värdegrund

VKHvardegrund-1.jpg

Värmdö Kvalitativa Hemtjänsts värdegrund präglas av allas lika värde och hänsyn till olikheter. Artiga och vänliga försöker vi på olika sätt tillfredsställa individuella behov. Vi lyssnar, närvarande i både tanke och handling. Ödmjuka inför dig, dina anhöriga och varandra. Att ge varandra eget ansvar, dela kunskaper och erfarenheter med personer viktiga för dig, ger flexibilitet. Vår strävan efter utveckling, samarbete, kvalité, medmänsklighet och dialog är viktiga parametrar för oss.

Socialstyrelsens förnyade värdegrund fastslår att alla äldre personer ska få leva ett värdigt liv. I den mån det är möjligt, ska de kunna välja när och hur stöd ska ges, med tonvikt på välbefinnande och meningsfullhet livet igenom.