Våra tjänster

 • Utför tjänster efter dina behov enligt uppdraget från Värmdö Kommun

 • Hög kontinuitet, tar hänsyn till dina önskemål

 • Egen kontaktperson

 • Lagar gärna god, enkel, näringsriktig mat och håller dig sällskap när du äter

 • Stöd och sällskap vid sociala ledsagningar och andra sociala aktiviteter

 • Följer dig även vid ledsagningar till olika vårdinrättningar

 • Vid avlösning i hemmet försöker vi göra den meningsfull för dig

 • Gör dig sällskap vid promenader

 • Städar, tvättar och ser till att du har en ren och trivsam hemmiljö

 • Vill ge dig en god livskvalitet

TEL  08-570 300 90
 • Facebook